České Budějovice jsou hlavním městem Jihočeského kraje.

Nacházejí se v jižní části České republiky na soutoku dvou řek Vltavy a Malše.

Zámek Blatná
Jeho charakteristickou bílou věž, odrážející se ve vodní hladině, zná snad každý, Blatenský zámek totiž patří k filmaři nejvyhledávanějším lokalitám a jako takový si zahrál v řadě filmů a pohádek. Šíleně smutná princezna, patřící k perlám české kinematografie, tu vznikla už před více než čtyřiceti lety, v roce 1967.

Zámek Březnice

Zámek Březnice
Renesanční zámek s nejstarší zámeckou knihovnou v Čechách z roku 1558 Z hradu přestavěný zámek Březnice, sídlo Buziců, pánů z Lokšan a Jeníšků z Újezda, představuje velmi hodnotnou ukázku renesanční architektury v České republice. Návštěvník tohoto prvotřídního objektu si může jako doplněk prohlédnout další památky v samotné Březnici.

Zámek Orlík

Zámek Orlík
Původně gotický hrad Orlík byl vybudován na konci skalnatého ostrohu nad levým břehem řeky Vltavy asi šestnáct kilometrů severozápadně od Milevska. Zvláště na severu a severovýchodě, tam, kde dnes voda Orlické přehrady téměř omývá paty zámku, se ještě do konce padesátých let 20. století otevírala hluboká propast.

Hrad Zvíkov

Hrad Zvíkov
Severně od Písku, v místě soutoku Otavy s Vltavou, táhne se od jihu dlouhý ostroh, který se na svém severním konci rozšiřuje a jehož skalnaté stráně spadají na východě i západě strmě do údolí. Či spíše spadaly, protože údolí bylo ve druhé polovině 20. století zatopeno Orlickou přehradou a ráz krajiny se tak výrazně změnil.

Zámek Hluboká

Zámek Hluboká
Kousek windsorské Anglie uprostřed jihočeských lesů aneb jeden z  nejnavštěvovanějších českých zámků, který vznikl koncem 16. století renesanční přestavbou původního královského hradu, získal dnešní podobu během 19. století za vlády knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberka. Prohlídkové okruhy seznamují návštěvníky s  reprezentačními sály, zbrojnicí a zámeckou kuchyní s jedinečným dobovým vybavením.

České Budějovice

České Budějovice
České Budějovice nechal založit český král Přemysl Otakar II. v roce 1265. Nové královské město mělo představovat doposud chybějící základnu královské moci v jižních Čechách. Největší turistické atrakce jsou Piaristické náměstí, přilehlý dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie, Náměstí Přemysla Otakara II. se Samsonovou kašnou a radnicí, Černá věž či katedrála svatého Mikuláše

Rybolov

Ostatní
Rybáři uvítají množství rybníků, které jsou tak typické pro krajinu Jižních Čech a kde se mohou věnovat rybaření. Sběrači hub, borůvek a jiných lesních plodů ocení čistou přírodu.

P

Tipy na výlet

Penzion Na Statku poskytuje ve svém blízkém okolí mnoho turisticky zajímavých destinací. Pro vaši inspiraci jsme nejznámější z nich vybrali a krátce představili. V zásobě však máme spoustu dalších zajímavých tipů a pokud si od nás necháte poradit, rádi vás v rámci vašich představ vhodně nasměrujeme.

Hosín – vyhlídkové lety
Záboří
Holašovice
Hora Kleť
České Budějovice
Hluboká nad Vltavou
Český Krumlov
Netolice – zámek Kratochvíle
Lomec – poutní místo
Kuklov – zbytky klášterních zdí
Zbudov – pomník Jakuba Kubaty
Hosín – vyhlídkové lety
Záboří

Pro prohlížení fotogalerie použijte šipky v modrém poli.

Záboří

Pokud si zvolíte místo výletu jen poobědovou procházku, vystačíte si v samotné obci Záboří. Za zmínku jistě stojí náves s usedlostmi ve stylu selského baroka i uprostřed stojící kaple.
více zde

Holašovice

Bezmála v úplnosti dochovaný soubor zděných usedlostí ve stylu selského baroka z 19. století, můžete vidět na návsi v Holašovicích. Domovní štíty na domech obklopujících náves mívají prolamovaný nebo trojúhelný tvar a jsou bohatě zdobeny štukovaným dekorem. Holašovice jsou od roku 1998 zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
více zde

Hora Kleť

Hora Kleť je s nadmořskou výškou 1083 m n. m. nejvyšší hora Blanského lesa. Na severozápadním úbočí hory se nachází přírodní rezervace Kleť, kde jsou chráněny přirozené bučiny s jedlí bělokorou a suťové lesy vyšších poloh. Na vrcholu se nachází Josefova věž, dříve nazývaná císaře Františka Josefa, nejstarší kamenná rozhledna v Čechách, dostavěna byla v roce 1825, za příznivého počasí nabízí rozhled až k Alpám, na Lipno, či elektrárnu Temelín. U rozhledny stojí nově zrekonstruovaná Tereziina chata s restaurací a poblíž ní se nacházejí nejvýše položené sluneční hodiny v Čechách. Na vrcholu nelze přehlédnout televizní vysílač vysoký 175 metrů. Kousek pod vrcholem stojí hvězdárna, která náleží ke světové špičce v oblasti zkoumání planetek.
více zde

České Budějovice

České Budějovice jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. Leží v Českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltavy a Malše. Nachází se v nich řada historických památek a muzeí a proto jsou častým cílem turistů.
více zde

Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou je město ležící po obou březích řeky Vltavy. Z turistického hlediska je Hluboká nad Vltavou velice atraktivní, největším lákadlem pro návštěvníky je novogotický zámek Hluboká Krom toho se zde nacházejí další atraktivní cíle – Zoo Ohrada, přepychové golfové hřiště, Knížecí dvůr a Alšova jihočeská galerie. Přibližně dva kilometry jihozápadně od města se nachází druhý největší rybník České republiky Bezdrev, na němž se hojně provozují vodní sporty, například jachting.
více zde

Český Krumlov

Český Krumlov je okresní město zhruba 25 km jižně od Českých Budějovic. Rozkládá se pod hřebenem Blanského lesa a protéká jím řeka Vltava. Jedná se o významné turistické centrum Jižních Čech. Středověké centrum města, které obklopuje meandry Vltavy, je od roku 1963 městskou památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
více zde

Netolice

Netolice jsou jedním z nejstarších jihočeských měst. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Dva kilometry od města se nachází renesanční zámek Kratochvíle. Do současné podoby nechal zámek vystavět Vilém z Rožmberka v letech 1583-1589.
více zde

Lomec

Kostel Jména Panny Marie – Lomec patří mezi nejproslulejší poutní místa v jižních Čechách. Zdejší vrcholně barokní kostel je postaven po vzoru „španělských kaplí“. Nedaleko kostela je situován bývalý lovecký zámek – dnešní klášter, který obývá Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka.
více zde

Kuklov

Na skalnaté lesní vyvýšenině se nacházejí zříceniny hradu ze 14. století, sestávající ze zbytků zdiva a hradního příkopu vylámaného ve skále. Poblíž hradu jsou situovány také zříceniny kláštera paulánů z konce 15. a první poloviny 16. století. Dochovány jsou obvodové zdi pozdně gotického jednolodního kostela.
více zde

Zbudov

Zbudovská Blata jsou krajinou převážně v nivě Soudného potoka, mezi Netolicemi a Hlubokou nad Vltavou. Dominantou krajiny je pomník popraveného zbudovského rychtáře Jakuba Kubaty – lidového hrdiny.
více zde

Hosín (25 km)

Hosín je obec ležící 7 km severně od Českých Budějovic. Kromě zdaleka viditelného novorománského kostela svatého Petra a Pavla z let 1899 až 1900 je vyhledávaným místem turistů díky místnímu letišti. Vyhlídkové lety vám nabízí spatřit z ptačí perspektivy jižní Čechy. Scenérie jako je zámek Hluboká, Český Krumlov, nebo Šumava, to je opravdový zážitek. Letět můžete Cessnou 172 pro 3 cestující a pilota.

Pivovar Eggenberk

Tradice vaření piva v Českém Krumlově sahá k samým počátkům města. Rozkvět pivovarnictví nastává v době vlády posledních Rožmberků. V roce 1560 je vystavěn v předhradí nový pivovar a později sem regent Jakub Krčín zavádí nezávadnou, velmi kvalitní vodu, jejíž zdroj pivovar využívá pro vaření piva dodnes. 7 km od Mojného.

Klášter ve Zlaté Koruně

Klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně si díky své poloze v hlubokém vltavském údolí udržel mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu. Je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. V objektu je nainstalována stálá expozice “Písemnictví v jižních Čechách”. 4km od Mojného.

Hrad Rožmberk nad Vltavou

Kolébka rodu Rožmberků, pohádkový hrad nad řekou, prohlídky hradních komnat, setkání s Bílou paní. V červenci a srpnu možnost objednávky nočních prohlídek v sugestivním doprovodu Bílé paní a postav z historie hradu. 20km od Mojného.

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě

Cisterciácký klášter Vyšší Brod je drahocennou perlou gotické architektury vyplavenou vltavskými proudy na břeh uprostřed hustých šumavských lesů. Prohlídka kláštera zahrnuje návštěvu gotického kostela s jedinečnými znaky baroka, obrazovou galerii a barokní knihovnu.38km od Mojného. 36min cesta.

Přehradní nádrž Lipno

Údolní nádrž Lipno se rozkládá v Chráněné krajinné oblasti ŠUMAVA v nadmořské výšce 726 m n.m. Umělé jezero je právem nazýváno jihočeským mořem. Jedná se o největší vodní plochu v České republice. Plocha hladiny Lipenské údolní nádrže je při nejvyšším vzdutí 48,7 km2, délka v podélné ose nádrže je 48 km. 25 km od Mojného.

Rozhledna na Kleti

Kleť je nejvyšším bodem Blanského lesa, sahá do výšky 1084 m n. m. a na jejím vrcholu se tyčí kamenná rozhledna nazvaná podle jejího stavitele Josefova věž. Stavba byla zbudována v první polovině 19. století. Jde o nejstarší kamennou rozhlednu u nás. Za příznivého počasí nabízí unikátní kruhový pohled až na zasněžené vrcholky Alp. 10km od Mojného.

Holašovice

Holašovice jsou jedním z nejlépe zachovaných a nejpůsobivějších dokladů jedinečné jihočeské architektury druhé poloviny 19. století. Také proto byly již v roce 1960 některé holašovické budovy zapsány do státního seznamu kulturních památek a vztahovaly se na ně zákony o památkové péči. V roce 1995 byly Holašovice prohlášeny památkovou rezervací. Přijetí Holašovic do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, které se uskutečnilo v roce 1998, jen stvrdilo význam této malé jihočeské vesnice pro celé kulturně vyspělé lidstvo. 18km od Mojného.

Zámek Hluboká nad Vltavou

Jeden z nejvyhledávanějších zámků naší země, zámek Hluboká, se tyčí na severním okraji budějovické rybniční pánve, na příkrém ostrohu nad řekou Vltavou. Do historie vstoupil roku 1240, kdy byl pod jeho hradbami popraven za údajnou velezradu Záviš s Falknštejna.24km od Mojného.

Zřícenina hradu Dívčí Kámen

Zřícenina hradu Dívčí Kámen ztělesňuje harmonii historie a přírody. Monumentální romantickou zříceninu hradu Dívčí Kámen najdete na vysoké skále v překrásné přírodě nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy mezi městy České Budějovice a Český Krumlov. Hrad je jednou z nejrozsáhlejších a nejdochovanějších středověkých památek v České republice. 12km od Mojného. 15min cesta.

Hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století. 7km od Mojného.

Dalši tipy na výlety najdete  na těchto stránkách http://cs.tixik.com/okoli-mojne-1954184.htm

Zde můžete nalézt virtuální prohlídky měst a hradů jižních Čech :  http://www.virtualniprohlidky.cz/filtr.php?kraj=2

cestujeme s dětmi

Adrenalin park Hluboká nad Vltavou

Zápis Standard1. Adrenalin park Hluboká nad VltavouKraj: Jihočeský kraj – Město: Hluboká nad Vltavou

Park se rozléhá v nádherném prostředí pod zámkem Hluboká kolem řeky Vltavy. Areál je oblíbený pro rodinné výlety s dětmi, protože zde najde celá rodina vyžítí na celý den. Mimo jiné nabízíme lanové centrun, trampolíny, skákací boty a další aktivity.

Cena od: 230 Kč za dospělého / lanové centrum. Dítě do 15 let 170 ,- Kč

Krokodýlí ZOO Protivín

Zápis Standard2. Krokodýlí ZOO ProtivínKraj: Jihočeský kraj – Město: Protivín

U nás naleznete nejrozsáhlejší středoevropskou kolekci 18 druhů krokodýlů. Po stránce chovatelské je kladen důraz na sestavení chovných skupin ohrožených druhů krokodýlů. Navštívit můžete i krokodýlí farmu a zoologické muzeum.

Cena od: 120 Kč za jednotné vstupné. Děti 5 – 15 let 60,- Kč.

Ski areál Lipno

Zápis Standard3. Ski areál LipnoKraj: Jihočeský kraj – Město: Lipno nad Vltavou

Skiareál Lipno je moderní lyžařské středisko zaměřené na rodiny s dětmi, začátečníky, ale i mírně pokročilé lyžaře, kterým nabízí maximum pohodlí. O komfortní a rychlou přepravu se starají 3 lanovky a 3 kouzelné pojízdné koberce v dětském hřišti.

Cena od: 340 Kč za dospělou osobu 19 – 60 let / 1 denní skipas

Ski areál Kubova Huť

Zápis Standard4. Ski areál Kubova HuťKraj: Jihočeský kraj – Město: Vimperk

Uprostřed malé vesničky nedaleko Vimperka se nachází náš ski areál Kubova Huť. Areál disponuje 4 vleky ( 2x poma a 2x lano pro děti). Probíhá u nás i výuka lyžování a snowboardingu. Škola disponuje vlastním dětským vlekem a hřištěm.

Cena od: 360 Kč za 1 den pro dospělou osobu v celém areálu. Děti od 14 let 260 , – Kč.

Bobová dráha Lipno nad Vltavou

Zápis Standard5. Bobová dráha Lipno nad VltavouKraj: Jihočeský kraj – Město: Lipno nad Vltavou

Bobová dráha v Lipně nad Vltavou je ideálním celoročním cílem pro všechny, kteří preferují aktivní využití volného času. Svojí délkou a umístěním v překrásné přírodě se řadí k absolutní světové špičce. Přijďte s dětmi, máme krásné dětské hřiště.

Cena od: 80 Kč za 1 jízdu pro dospělou osobu, děti do 140cm 60,- Kč.

 

http://www.youtube.com/watch?v=CLiDrO3Zs3c 11.03.23  První jarní výlet

http://www.youtube.com/watch?v=zIwaXXRMug0 11.03.16  Z Týna do Dražíče

http://www.youtube.com/watch?v=0HDga8D-GZo 11.03.09  Z Volyně do Strakonic

http://www.youtube.com/watch?v=S8gTKkPt4RI 11.03.06  Masopustní průvod v Bohumilicích

http://www.youtube.com/watch?v=uGMRAL4IfAw 11.03.02  Okolo Žichovic

http://www.youtube.com/watch?v=roHsbGHPTK4 11.02.26  Kuželky

http://www.youtube.com/watch?v=Fc8K0mc8Y74 11.02.23  Z Drhovle do Štěkně

http://www.youtube.com/watch?v=f1qQ6cqJPH8 11.02.16  Do Paříže

http://www.youtube.com/watch?v=vqQjOBBG-vU 11.02.09  Do Řepice

http://www.youtube.com/watch?v=Sm6i8-OIOqI 11.02.07  Paříž a její okolí

http://www.youtube.com/watch?v=bZi9mLoUfyM 11.02.02   Selské baroko

http://www.youtube.com/watch?v=wm2sQKwyj6c 11.01.26   Okolo Strakonic

http://www.youtube.com/watch?v=IHxh_SDsmBg 11.01.19   Ze Střelských Hoštic do Nezamyslic

http://www.youtube.com/watch?v=OsgpGGuhhKE 11.01.16   Z Radomyšle do Rojic

http://www.youtube.com/watch?v=lJj3pO3IZ8g 11.01.12   Plzeň – Techmania

http://www.youtube.com/watch?v=sPj29Be7Id4 11.01.05   Z Putimi do Písku

http://www.youtube.com/watch?v=ZTTY_Trb2qM 10.12.30   Předsilvestrovský výšlap

http://www.youtube.com/watch?v=VRNO5WcrJRg 10.12.22   Ze Střelských Hoštic do Katovic

http://www.youtube.com/watch?v=TC5BEh-5Q4A 10.12.15   Z Čestic do Volyně

http://www.youtube.com/watch?v=KfMS5JNS5JU 10.12.08   Bilancování roku 2010

http://www.youtube.com/watch?v=z4fFby_BQ9w 10.11.24   Z Netolic do Dívčic

http://www.youtube.com/watch?v=Nf3wWp_iRS0 10.11.17   Mezi Bobíkem a Boubínem

http://www.youtube.com/watch?v=JW0WeUSDEfo 10.11.14   Kůstrý podruhé

http://www.youtube.com/watch?v=mDmUFRTCC0s 10.11.13   Rožmitálsko pod Třemšínem

http://www.youtube.com/watch?v=ihsAIQl3ddQ 10.11.10   Podzim pod Boubínem

http://www.youtube.com/watch?v=Aydi7Py_2oY 10.11.03   Kůstrý

http://www.youtube.com/watch?v=kWpDtzWP4ac 10.10.20   Chanovice

http://www.youtube.com/watch?v=eI6hI5oVf3I 10.10.13   Krajem Buška z Velhartic

http://www.youtube.com/watch?v=mJt5pctym1g 10.10.09   Hoher Bogen

http://www.youtube.com/watch?v=haIFe12SMJA 10,10.06   Za zlatokopy

http://www.youtube.com/watch?v=ZgsXb8u__Zk 10.09.29   Blatensko

http://www.youtube.com/watch?v=1RJPiDISwK8 10.09.24.-26  Strakonická pouť

http://www.youtube.com/watch?v=PUAvB_sFLi0 10.09.18   Berounsko

http://www.youtube.com/watch?v=2GUTNDZV94g 10.09.15   Z Týna do Purkarce

http://www.youtube.com/watch?v=NtWZRLt0214 10.09.08   Hrad Kunžvart

http://www.youtube.com/watch?v=yFUG6BR9SUQ 10.08.18   Hory Matky Boží

http://www.youtube.com/watch?v=9pkZgln3owc 10.08.14   Alpy II

http://www.youtube.com/watch?v=zloQNU8z3RY 10.08.14   Alpy

http://www.youtube.com/watch?v=8UoEOupOTNU 10.08.12   Libín a hrad Hus

http://www.youtube.com/watch?v=NV-fbCPkQ7s 10.08.04   K pramenům Vltavy

http://www.youtube.com/watch?v=QQw-mrRjtuA 10,07.28   Z Bechyně podél Lužnice

http://www.youtube.com/watch?v=zSNesn3Y4e4 10.07.13   Z Rumburku do Krásné Lípy

http://www.youtube.com/watch?v=ag37bn5iVRY 10.07.14  Jedlová

http://www.youtube.com/watch?v=DByKpi706AY 10.07.15   Děčínsko

http://www.youtube.com/watch?v=WW-7U9DEs30 10.07.16   Peklo

http://www.youtube.com/watch?v=UL0ERC0i0zo 10.07.07   Okolo rybníku Dehtář

http://www.youtube.com/watch?v=ZS0DsmuDd2w 10.06.30   Židovo strouhou

http://www.youtube.com/watch?v=ZIE-FNph3X0 10.06.25   Okolo Borových Lad

http://www.youtube.com/watch?v=LBntExNHHpY 10.06.23   Z Lčovic do Volyně

http://www.youtube.com/watch?v=zO-HxbCG5xI 10.06.16   Příbramsko

http://www.youtube.com/watch?v=KlkPMmwtmvI 10.06.10   Poledník, Prášilské jezero

http://www.youtube.com/watch?v=gMymRD6__pY 10.06.08   Grosser Falkenstein

http://www.youtube.com/watch?v=p6pistaPsR4 10.06.07   Z Prášil na jezero Laka

http://www.youtube.com/watch?v=_7UN7iQN2oo 10.06.09   Putování po zaniklých sklářských osadách

http://www.youtube.com/watch?v=BRm3zG870gc 10.06.02   Z Temešváru do Chřešťovic

http://www.youtube.com/watch?v=yOzFhidBwqI 10.05.26   Z Volenic do Čimic

http://www.youtube.com/watch?v=X211JaALdK0 10.05.19   Z Bavorova do Vodňan

http://www.youtube.com/watch?v=Ko1JAKNEcUE 10.04.28   Sušickem za historií sklářů

http://www.youtube.com/watch?v=qatcRibj88g 10.04.21   Výšlap k Velkému kamenu

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]